Onze muziek

Als oratorium koor zingen wij de grote klassieke koorwerken en daarnaast een breed scala aan koormuziek uit diverse stijlperioden.

In de loop van de jaren zijn uitgevoerd: de Matthäus Passion, de Johannes Passion en het Weihnachtsoratorium van Bach, Die Schöpfung en Die Jahreszeiten van Haydn, de Messiah en de Judas Maccabeus van Handel. Ook zongen we de Requiems van Mozart en Fauré, de Elias van Mendelssohn Bartholdy, diverse missen van Mozart en Beethoven en de Petite Messe Solennelle van Rossini. In 2023 zingen we Handel's Messiah.

Ook het meer hedendaags repertoire wordt door ons koor gezongen. Zo werden  'Folk Songs' van John Rutter en 'The armed men, a mass of peace' van Carl Jenkins uitgevoerd. In 2022 zong het koor 'Every purpose under the heaven' van Howard Goodall. En wie weet komt in de toekomst de Carmina Burana van Carl Orff op onze lessenaars.

Af en toe neemt een deel van het koor de honneurs waar bij evenementen in IJssselstein. Hieronder een foto van het kerstkoortje tijdens de kerstparade in 2023.